Åbningstider:
Mandag - Fredag: 12:00 - 18:00
Lørdag: 9:00 - 14:00

Skorstensfejning

Vi fejer skorsten i Varde og Tønder Skorstensfejerdistrikt under fritvalgs-ordningen.

Al sod indvendigt fjernes med støvsuger. TV-inspektion af røgrør m.m. Udførlig rapport om skorsten og brændeovns tilstand efter hver fejning - og hvad der bør udbedres for af holde disse i driftsklar tilstand.

Vi tilbyder at udføre reparationsarbejde til fast aftalt pris. Vi tilbyder 10 % rabat ved køb af ny brændeovn. Gratis rådgivning omkring skorstene og ildsted - i byggesager.

Vi vil som oftest feje skorsten m.m. i maj - juni - juli - august måned.

Hvad kan vi tilbyde

 • Skorstensfejning (lovpligtig) *
 • Brandpræventivt eftersyn (lovpligtig) *
 • Rensning af røgrør (lovpligtig) *
 • Rensning af rensningspligtige brændeovne (lovpligtig) *
 • Kedelrensning Pris aftales
 • Rensning af røgsugere 175,- kr.
 • Rensning af Aspirotor 100,- kr.
 • Rensning af røgvenderplade 75,- kr.
* Til pris fastsat af KL (Kommunernes Landsforening)

Hvad gør du/I for at skifte?

Ringer til os med oplysninger om:

 1. Navn
 2. Gade
 3. Postnummer, By
 4. Telefon
 5. Mobil
 6. Husets adresse
 7. Husets matrikelnummer 
 8. Husets ejendomsnummer

Disse oplysninger kan du hente på ejendommes ejendomsskatteskema, eller vi kan finde dem for dig.

Vi vil så fremsende de fornødne papirer til underskrift og derefter til

 • Afmelding hos Varde/Tønder Kommune
 • Tilmelding hos skorstensfejermester Leif Andresen, Esbjerg

Der kan også rekvireres tilmeldingspapirer på tlf: 76 12 12 24, eller udfyldes skema på Varde Kommunes Hjemmeside.

 

Fordelen ved at vælge os:

 • Skorstensfejning efter forudgående aftale.
 • ALT arbejde udføres, før vi sender faktura.
 • Omfattende kartotek over skorsten og ovn.
 • Samarbejde med næsten alle udlejningsbureauer.
 • Døgnbetjent telefonservice.
 • Ekstra fejning foretages efter behov/aftale.
 • Gratis rådgivning omkring ovn, skorsten og fyringsteknik.
 • Som skorstensfejermester er vi rådgivere IKKE sælgere.